Lerende organisatie

Het Tienercollege biedt ruimte voor onderzoekend leren. Het leuke is, zo is het Tienercollege ook ontstaan: door onderzoek te doen in het land. Die nieuwsgierige, onderzoekende houding is en blijft de rode draad in ons onderwijs en in onze organisatie!

Onderzoek behoeften Emmeloord

Het idee voor een Tienercollege komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er zijn al langere tijd signalen van enerzijds basisonderwijs (po) leerlingen die staan te trappelen om eerder uitgedaagd te worden, en anderzijds leerlingen voor wie de stap naar het voortgezet onderwijs (vo) te vroeg komt. Het risico – en helaas ook aantoonbaar gevolg – is dat leerlingen op een lager niveau instromen dan ze ‘in’ zich hebben. Of dat ze, na het eerste of tweede jaar in het vo, afstromen naar een of zelfs meer niveaus lager.

In november 2017 hebben we een enquête gedaan onder leerlingen van groep 6 SCPO t/m klas 2 van het Emelwerda College. De resultaten bevestigen wat verschillende onderzoeken aangeven. Een heel groot deel van de leerlingen geeft aan liever op latere leeftijd te kiezen voor een niveau. Verder is duidelijk dat voor een groep leerlingen de overgang van po naar vo niet soepel verloopt. Deze en de andere antwoorden versterken de indruk dat het zeer wenselijk is om een Tienercollege toe te voegen aan het onderwijspalet op de Noordoostpolder. Elk kind heeft immers recht op dezelfde kansen!

Overheid stimuleert

De overheid verwacht dat er de komende jaren veel meer Tienercollege’s komen, op allerlei plekken in Nederland. De overheid stimuleert deze ontwikkeling ook, omdat zij denkt dat het Tienercollege voor sommige kinderen echt een uitkomst biedt! Regeerakkoord 2017: ‘Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14-scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo’n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte.’

Kijken bij andere tienercolleges

In de verdere voorbereiding op het Tienercollege heeft de projectgroep zich verdiept in alle mogelijkheden en inspirerend ‘veldonderzoek’ gedaan. Zo hebben we eind 2017 SpringHigh bezocht, een tienercollege in Amsterdam. De projectgroepleden werden enthousiast over het volgende:

‘De zelfregulering van de leerlingen was opmerkelijk!’
‘Inzichtelijk werken vanuit de leerlijnen!’
‘Lef in leiding geven, lef bij ouders en lef bij de leerlingen!’
‘De verantwoordelijkheid die de kinderen krijgen en ook nemen!’

De bezoeken daarna aan ‘De Leeronderneming’ in Ridderkerk en ‘Onderwijsroute 10-14‘ in Zwolle hebben ook weer goede informatie opgeleverd.

Stuurgroep

De stuurgroep monitort de kwaliteit en ontwikkeling van het Tienercollege.

De stuurgroep bestaat uit:

 

  • Marga Sijbom, bestuurder (Emelwerda College)
  • Pieter Brandwijk, directeur onderwijs (Emelwerda College)
  • Kristiaan Strijker, bestuurder (Aves)
  • Dick Bakker, waarnemend directeur Cbs De Koperwiek (Aves)
  • Hanri Timmerman, Teacher Leader Tienercollege Noordoostpolder