Ouders

Zoals u ziet, is onze website gericht op de leerling, uw kind. Wij kiezen daarvoor, omdat de leerling centraal staat in het onderwijs. Dat betekent niet dat we ouders niet belangrijk vinden, integendeel!

Het Tienercollege ziet ouders als partners. In de eerste plaats bent u een heel belangrijke partner voor uw kind. Uw betrokkenheid, vertrouwen en ondersteuning zijn cruciaal voor zijn of haar motivatie en succes.

In de tweede plaats zien we u als samenwerkingspartner en deel van ons team. We zijn gelijkwaardig aan elkaar en samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Wij hebben verstand van onderwijs, u kent uw kind het best.

Zo kunnen we mooi met elkaar optrekken in de zoektocht naar wat uw kind het best motiveert en wat hem of haar helpt om het best tot leren te komen. Uw kennis is nodig om ‘het plaatje compleet te maken’, uw betrokkenheid is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van de leeromgeving.

Om dit allemaal mogelijk te maken willen we regelmatig met u en uw kind in gesprek. In het startgesprek met uw kind stellen we samen doelen op en spreken we bovendien af hoe we elkaar het gemakkelijkst kunnen bereiken en op de hoogte kunnen houden. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor de ‘nieuwjaarsreceptie’ (een bijeenkomst aan het begin van het jaar), waar u ook andere ouders kunt ontmoeten. Dit biedt de mogelijkheid om als ouders met elkaar in gesprek te gaan en ideeën en tips uit te wisselen.

Wij hechten veel waarde aan een professionele leergemeenschap waarin kind, ouders en docenten met elkaar samenwerken. Vanuit dit oogpunt willen we ouders uitnodigen om mee te denken over de uitwerking van het curriculum, de organisatie, de ouderbetrokkenheid en de ouderparticipatie. Zo willen we niet alleen uw kind, maar ook u als ouder mee laten ‘sturen’ op weg naar steeds beter onderwijs!