Kwaliteiten

Op het Tienercollege staan de kwaliteiten van de leerling centraal. We stimuleren leerlingen om bepaalde kwaliteiten in het bijzonder te ontwikkelen. Omdat we denken – nee, weten – dat deze heel belangrijk zijn in hun verdere leven! We leggen ze hierna kort uit.
 

Persoonlijk leiderschap
De beroepspraktijk en samenleving vragen om mensen die de touwtjes van hun leven en werken zelf in handen durven en kunnen nemen. Daar bereiden we leerlingen op voor: leider zijn over je eigen ontwikkeling en jouw toekomst!

Geloof dat je kunt groeien
In het Engels noemen we dat een ‘growth mindset’. Het tegenovergestelde hiervan is een fixed mindset. Als je ‘fixed’ denkt, dan ga je ervanuit dat je mogelijkheden bepaald – en dus beperkt – zijn. Je hebt ergens talent voor, of niet. Wij gaan uit van een growth mindset. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen heel veel kunnen bereiken, als we de juiste snaar maar weten te raken – en de motivatie en het zelfvertrouwen weten aan te steken!

Persoonlijk leren
Leren is geen eenheidsworst, maar persoonlijk. Elke leerling is uniek, heeft eigen kwaliteiten en een eigen manier van leren. Het is belangrijk dat een leerling leert ontdekken wat die kwaliteiten zijn en hoe hij of zij die tot bloei kan brengen. Daar zijn we op het Tienercollege voortdurend mee bezig! We leren samen, maar we denken altijd in maatwerk.

Nieuwsgierig zijn
Leren begint bij nieuwsgierig zijn. Dat is een eigenschap die elk kind en elke volwassene in overvloed in zich meedraagt. Als een vlam. Gek genoeg zien we in het onderwijs – maar ook in het werkende leven – dat die vlam te vaak uitdooft. Dat zou niet mogen kunnen! Wij doen er alles aan om de nieuwsgierigheid bij leerlingen aan te wakkeren en nodigen hen uit om ook zelf te zorgen dat het vuur blijft branden!

Samenwerken
Om goed te kunnen functioneren in de netwerksamenleving, is het heel belangrijk dat leerlingen leren samenwerken. Wat kun je doen om zo met elkaar om te gaan dat ieders talent wordt erkend en ingezet? Zodat je elkaar aanvult en versterkt en het geheel meer wordt dan de som der delen.

Reflecteren
Om te leren, is het nodig dat je van tijd tot tijd reflecteert op wat je hebt gedaan en hoe je dat hebt gedaan. Je staat even stil en kijkt in de spiegel. Dit is een heel belangrijk onderdeel waar we vaak te weinig tijd voor nemen. Omdat we vooruit willen. Het gekke is dat we juist het best vooruit komen door even die pas op de plaats te maken. We proberen leerlingen dit te laten ervaren, zodat ze er een gewoonte van maken.

Communiceren
Vroeger was kennis nummer 1, tegenwoordig veroudert kennis snel en is het bovendien veel beter en breder toegankelijk. De zogenaamde ‘soft skills’ worden steeds belangrijker. Om succesvol te zijn, moet je weten hoe je communiceert, kennis deelt, samenwerkt, anderen kunt inspireren, enzovoort.

Creëren
De grote nadruk die lange tijd heeft gelegen op overdracht van feitenkennis, is ten koste gegaan van de ontwikkeling van creativiteit. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat de problemen waar we als samenleving mee worden geconfronteerd (bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijk of op het gebied van milieu) alleen kunnen worden opgelost als we anders leren denken. Einstein zei het al: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Dus stimuleren we leerlingen om verrassende invalshoeken te kiezen en te #omdenken.

Inspireren
Er is zoveel te ontdekken in de wereld om je heen. Er zijn zulke boeiende vraagstukken. En er duiken elke dag nieuwe technieken en producten op, en nieuwe manieren om naar de wereld te kijken en er iets in te betekenen. We stimuleren onze leerlingen om zich te laten inspireren en anderen te inspireren!

Mediawijs
De invloed van internet en social media is in korte tijd zo omvangrijk geworden dat veel mensen het niet of nauwelijks kunnen bijbenen. Ook het onderwijs heeft moeite om het te volgen. Gelukkig hebben we de leerlingen die op dit gebied vaak veel meer weten en veel sneller vertrouwd zijn met de nieuwste apps en trends. Aan ons de taak om leerlingen bewust te maken van zowel de mogelijkheden als de risico’s en ze te leren ook hier eigen leiderschap in te ontwikkelen!

Betekenis geven
Waar gaat het uiteindelijk om in het leven? Dat je de wereld om je heen leert begrijpen en dat je leert om op jouw eigen manier binnen die wereld – die steeds in verandering – te bewegen. Om dat te kunnen, is het belangrijk dat je betekenis leert geven aan je omgeving en alles wat daarin gebeurt. Het Tienercollege hecht er veel waarde aan om leerlingen hier goed in te begeleiden!

Alle kwaliteiten maken deel uit van de ontwikkeling die een leerling doormaakt. Dit groeiproces visualiseren we in de vorm van een boom. Meer hierover vertellen we en laten we zien bij Uitgangspunten.